آموزشی

گرماژ کاغذ چیست؟

گرماژ کاغذ

نحوه محاسبه وزن کاغذ به چه صورت می‌باشد؟

به وزن یک متر مربع (100×100 سانتی متر ) از هر برگ کاغذ، گرماژ کاغذ می‌گویند.اینکه برش از یک جنس خاص در دست شماه به چه ابعادی هست مهم نیست تنها قرارداد برای گرماژ کاغذ وزن یک متر مربع از آن جنس بخصوص می‌باشد که گراماژ آن را تعیین می‌نماید.

مثال: فرض کنید یک برگ A4 جنس گلاسه 200 گرم در دست خود دارید؛اصطلاح گرماژ 200 گرم به این معنی می‌باشد که یک ورق از این گلاسه به ابعاد 100×100 سانتی متر وزنی حدود 200 گرم را دارا می‌باشد.

انواع مختلف کاغذ بر فرمول تعیین گرماژ آن تأثیری ندارد و تمامی گراماژ کاغذهای گوناگون با همین فرمول مشخص می‌شوند.

همانطور که گفته شد،به وزن کاغذ در هر متر مربع اشاره دارد و به عنوان واحد اندازه‌گیری وزن کاغذ مورد استفاده قرار می‌گیرد. گرماژ کاغذ به گرم بر متر مربع (g/m²) یا پوند بر یک هزار فوت مربع (lb/1000 ft²) اندازه‌گیری می‌شود.

برای محاسبه وزن کاغذ در یک صفحه خاص، می‌توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

وزن کاغذ (g)=گرماژ کاغذ (g/m²)×مساحت صفحه (m²)

یا

وزن کاغذ (lb)=گرماژ کاغذ (lb/1000 ft²)×مساحت صفحه (ft²)

به عنوان مثال، اگر شما یک صفحه کاغذ 80 g/m² دارید و می‌خواهید وزن آن را محاسبه کنید و اندازه صفحه یک متر مربع (1 m²) باشد، وزن کاغذ به این صورت محاسبه می‌شود:

وزن کاغذ (g)=80g/m²×1m²=80g

یا اگر گرماژبه صورت lb/1000 ft² داده شده باشد و اندازه صفحه یک فوت مربع (1 ft²) باشد، می‌توانید وزن کاغذ را به این صورت محاسبه کنید:

وزن کاغذ (lb)=0.08lb/1000 ft²×1ft²=0.08lb

دیدگاهتان را بنویسید