آموزشی

گرماژ کاغذ چیست؟

گرماژ کاغذ

گرماژ کاغذ چیست؟نحوه محاسبه وزن کاغذ به چه صورت می‌باشد؟

گرماژ کاغذ چیست؟ به وزن یک متر مربع (100×100 سانتی متر ) از هر برگ کاغذ، گرماژ کاغذ می‌گویند.اینکه برش از یک جنس خاص در دست شماه به چه ابعادی هست مهم نیست تنها قرارداد برای گرماژ کاغذ وزن یک متر مربع از آن جنس بخصوص می‌باشد که گراماژ آن را تعیین می‌نماید.

مثال: فرض کنید یک برگ A4 جنس گلاسه 200 گرم در دست خود دارید؛اصطلاح گرماژ 200 گرم به این معنی می‌باشد که یک ورق از این گلاسه به ابعاد 100×100 سانتی متر وزنی حدود 200 گرم را دارا می‌باشد.

انواع مختلف کاغذ بر فرمول تعیین گرماژ آن تأثیری ندارد و تمامی گراماژ کاغذهای گوناگون با همین فرمول مشخص می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید