آموزشی

تفاوت لوگو پروژکتور مدل ثابت ، چرخشی و ثابت چرخشی

لوگو پروژکتور مدل ثابت

تفاوت لوگو پروژکتور مدل ثابت ، چرخشی و ثابت چرخشی

لوگو پروژکتور مدل ثابت
  • مدل ثابت

طرح درون پروژکتور در این مدل بصورت ثابت بر روی سطح مورد نظر شما قرار خواهد گرفت و امکان چرخشی نمودن آن وجود نخواهد داشت.این مدل در وات‌های گوناگون کارکرد یکسانی دارد


  • مدل چرخشی

در این مدل تمام طرح درون پروژکتور بصورت دورانی چرخش دارد. این مدل دارای یک کنترل جهت فعال یا غیر فعال سازی حالت چرخش می‌باشد.این مدل در وات های گوناگون نیز کارکرد یکسانی دارد.


  • مدل ثابت چرخشی

قسمتی از طرح ثابت و قسمتی چرخشی خواهد بود.این مدل به همراه یک کنترل جهت ثابت نمودن قسمت چرخشی عرضه می گردد.امکان چرخشی نمودن قسمت ثابت در این مدل وجود ندارد و فقط قسمت گردان را می ‌توانید ثابت یا متحرک قرار دهید.این مدل هم مانند دو مدل قبل دارای کارکرد یکسان در وات‌های مختلف می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید